Podmínky rozvozu:

 • Objednávka: Zákazník může učinit objednávku rozvozu našeho sortimentu dvěma způsoby.
 1. Telefonicky na tel.: 774 081 904
 2. On-line: na www.dublinbar.eu/online-objednavka

Rozvoz není možné objednávat jinou cestou, než výše zmíněnými a to pouze v provozních časech, které jsou uvedeny na webu: www.dublinbar.eu/kontakt/

On-line objednávky zaštiťuje externí společnost objednavkarozvozu.cz a platí dané podmínky stanovené touto společností, které najdete na www.dublinbar.eu/online-objednavka

Rozváží se kompletní sortiment, který najdete na www.dublinbar.eu/menu, (Kromě nealkoholických nápojů v lahvi a zmrzlinových dezertů). Gramáže a průměry jsou vždy uvedeny v syrovém stavu, není-li dáno jinak. U pizzy se rozváží pouze velikost 32 cm. U pizz je možnost objednání pizzy "na půl" , avšak zákazník bere na vědomí, že každá polovina dané pizzy z menu je účtována za 70% původní částky daného výběru. Poloviční porce jsou možné pouze u příloh a to za účtovanou cenu 70% z původní částky. Jakákoli změna (přídavek, příloha atd) je vždy účtována navíc! V případě, že si nepřejete nějakou surovinu v daném pokrmu, můžete ji vynechat, ale konečná cenu zůstává neměnná!

- on-line objednávka: Zákazník objedná dané jídlo, či pití a zadá potřebné údaje, které budou vyžadovány. Upozorňujeme, že údaje musí být přesné a pravdivé a to zejména ADRESA DODÁNÍ A TELEFONNÍ ČÍSLO ZÁKAZNÍKA! V opačném případě, nebude na přijatou objednávku brán zřetel a považuje se za smazanou! 

Pakliže si zákazník přeje nějakým způsobem objednávku pozměnit, nad rámec daného ve formuláři, musí tuto skutečnost napsat do poznámky. V rámci možností mu bude objednávka upravena dle jeho přání. Zákazník v takovém případě musí počítat s tím, že se muže upravit konečná cena objednávky, která mu bude sdělena až při dovozu a předání. On-line formulář není schopen zpětně zaslat upravenou částku za výjimečné přání zákazníka! 

- Telefonní objednávka: Platí stejná pravidla, jako u on-line objednávky napsané výše.

 • Sortiment

Aktuální sortiment restaurace je vždy uveden na webových stránkách www.dublinbar.eu/menu, v papírové verzi jídelního, vinného a nápojového lístku.

 • Dodávka rozvozu: rozvoz je dimenzován zvládnout určité množství objednávek za daný čas. Minimální čas dovozu od přijetí objednávky je 45 minut. Tento čas se může prodlužovat. Proto, dojde-li ke zdržení v dodávce jídla, je to zpravidla z důvodu složitější dopravní situace, extrémního počasí, či většího počtu aktuálních objednávek na rozvoz. Pokrmy a další jsou, hned po výrobě expedovány k zákazníkovi. Pakliže je najednou expedováno více objednávek, řidič se musí v prvé řadě řídit režimem časové posloupnosti objednávek. V druhé řadě trasou, tak aby byl u jednotlivých zákazníků co nejdříve. 

• Jídlo vozíme v termoboxech
• Dobu dodání může ovlivnit vyšší moc
• Dovozné je počítáno za celou objednávku (1 dodávka)
• Objednávku na místě lze rozpočítávat pro více platících
• Všechny ceny jídel jsou včetně DPH a tudíž konečné
• Řidič vám zavolá 2-3 min. před příjezdem
• Pokud budeme potřebovat poradit s předáním do ruky, zavoláme Vám
• Pokud požadujete dodání na konkrétní čas, počítejte s možnou odchylkou +/-15 min.

V případě, že se řidič zákazníkovi nedovolá a nedokáže ho sehnat ani jiným způsobem (typicky: bytový dům, kde je známo pouze telefonní číslo zákazníka, či nemožnost najít příjmení zákazníka na domovním zvonku, či nedostupnost domovního zvonku), zašle řidič zákazníkovi SMS, že se mu obsluha snažila dodat jeho objednávku, ale nebyl zastižen. V tomto případě je nutné, aby zákazník co nejdříve kontaktoval řidiče, nebo restauraci na uvedeném telefonním čísle a může si tak nechat objednávku dovést znovu. Zákazník ovšem bere na vědomí, že pakliže se jedná o opětovný dovoz, může mu být účtován poplatek za opětovnou dopravu. Výše poplatku určuje restaurace a zpravidla se řídí stanoveným dopravným.


 • Platba: Platbu lze učinit v hotovosti nebo platební kartou.  Nelze uskutečnit platbu stravenkami, ani stravenkovými platebními kartami. Platba se uskutečňuje na místě dovozu. 

Platbu lze učinit i předem zakoupeným dárkovým voucherem, který je nabitý na určitou nominální hodnotu, zpravidla 300, 500, 1000 Kč. Tyto vouchery lze koupit v restauraci u obsluhy, nebo při objednávce rozvozu. Na jednu objednávku lze použít jeden voucher o dané nominální hodnotě. Lze jej využít na veškerý sortiment v aktuální nabídce restaurace, který je určen i na rozvoz. V případě, že daný účet má hodnotu nižší, než je hodnota použitého voucheru, rozdíl v ceně se zákazníkovi nevrací. V opačném případě zákazník doplatí zbytek dlužné částky výše uvedenými způsoby (hotovost, platební karta). Pakliže zákazník chce voucher využít, je nutné tuto skutečnost oznámit obsluze neprodleně už při sjednání objednávky a nadiktovat obsluze číslo a kód voucheru! Při předávce zboží je nutné použitý voucher předat řidiči.  Vouchery mají vždy omezenou platnost, zpravidla 365 dní. V případě, že voucher propadne, nelze požadovat na restauraci finanční náhradu, ani jinak kompenzovat.  


 • Storno objednávky: V případě on-line objednávky je nutno storno učinit max. do 5 minut od přijetí SMS s přibližným časem dovozu. Na pozdější storno se nebere zřetel a to z důvodu, že po uplynutí času je daná smlouva o koupi se zákazníkem již uzavřena a na zákazníka se může při jeho další objednávce vyžadovat 10% sankce z částky z původně ukončeného kontraktu se zákazníkem. Bude zákazník zařazen na tzv. "Blacklist" a další objednávky mu již nebudou umožněny! V případě telefonické objednávky je nutno zavolat do restaurace na tel.: 774 081 904 a to opět neprodleně!


 • Reklamace: Na rozvoz i v restauraci platí stejné podmínky reklamace. Je-li zákazník s dodaným produktem nespokojený, má právo nárokovat reklamaci a to buď uvedením daného do původně sjednaného, výměnou, nebo vrácením finančních prostředků, již zaplacených. Jelikož se jedná zejména o produkty určené k okamžité spotřebě, nemůže být dáván zřetel na reklamace, které nebyly oznámeny neprodleně, kdy zákazník již měl pokrm na stole, či na rozvoz již měl u sebe a mohl ho ochutnat a tím dospět k názoru uplatnit právo na reklamaci. Výše uvedené se jedná o objednaný produkt, který pochází přímo z výroby restaurace a to baru, nebo kuchyně. Jiné podmínky pak latí pro tzv. pře-prodávané produkty, které nejsou výrobkem restaurace. V případě, že se jedná o reklamaci pře-prodávaných výrobků, typicky: alkoholické a nealkoholické nápoje ve skleněných lahvích, či PET lahvích, na které má zákazník ze zákona též právo reklamovat zboží a to z důvodů, zejména - prošlá lhůta spotřeby, vada nápoje, či porušený obal. Zákazník tento výrobek podá obsluze k reklamaci a ve většině případů mu bude nápoj nahrazen novým, tím samým bezvadným zbožím, či mu budou vráceny finanční prostředky, již zaplacené, nebo se zboží zákazníkovi nebude připisovat na jeho otevřený účet.

 - podmínky reklamace: 

 1. Zákazník musí uplatnit reklamaci nejpozději v čase, kdy mu byl pokrm, nebo nápoj dodán a měl možnost ho již ochutnat.
 2. Reklamovaný produkt musí být buď reklamovaný celý, nebo z něj musí chybět maximálně 1/3 daného pokrmu, či nápoje.  Nemůže se brát zřetel na reklamaci, kdy již není téměř co reklamovat!

Reklamace na rozvozu:

Pakliže se zákazník chystá uplatnit reklamaci až po dodání produktu a odjetí řidiče, musí neprodleně telefonicky kontaktovat restauraci na tel.: 774 081 904. Platí, tak jak je uvedeno. Produkty vyrobené restaurací a určené k okamžité spotřebě musí plnit podmínky výše stanovené. V případě, že objednávka byla dodána zákazníkovi těsně před dobou uzavření provozu a tím pádem nemožnosti se již dovolat na uvedené telefonní číslo, musí zákazník co nejdříve kontaktovat restauraci jiným způsobem a to e-mailem na adresu: info@dublinbar.eu. 

 • Doprava

Rozvoz je zdarma do 5 km od provozovny, dále se účtuje poplatek a to 10,-Kč za každý najetý km nad tuto vzdálenost. 

- Varianty dopravy:

Varianty jsou pouze orientační a vždy záleží na dané tabulce měst a obcí níže!

 1. 0 - 5 km:     Doprava zdarma, minimální objednávka 100,- 
 2. 5 - 9 km:     10,-/km, minimální objednávka 100,-, Rozvoz zdarma nad 550,- objednávky
 3. 9 - 10 km:    10,-/km, minimální objednávka 200,-, Rozvoz zdarma nad 550,- objednávky
 4. 10 - 12 km:   10,-/km, minimální objednávka 200,-, Rozvoz zdarma nad 650,- objednávky
 5. 12 - 14 km:   10,-/km, minimální objednávka 300,-, Rozvoz zdarma nad 750,- objednávky
 6. 14 - 16 km:   10,-/km, minimální objednávka 300,-, Rozvoz zdarma nad 850,- objednávky
 7. 16 - 18 km:   10,-/km, minimální objednávka 300,-, Rozvoz zdarma nad 900,- objednávky
 8. 19 - 21 km:   10,-/km, minimální objednávka 300,-, Rozvoz zdarma nad 1000,- objednávky
 9. 21 - 23 km:  10,-/km, minimální objednávka 300,-, Rozvoz zdarma nad 1100,- objednávky
 10. 23 - 25 km: 10,-/km, minimální objednávka 300,-, Rozvoz zdarma nad 1200,- objednávky

Dále tabulka s jednotlivými obcemi ZDE

 • Možnosti slev.

Zákazník má možnost se zapojit do VIP systému, kompletní vysvětlení a podmínky programu najdete na www.dublinbar.eu/VIP, podmínky na https://www.dublinbar.eu/vip-vop/

Učiněnou objednávkou se uzavírá kupní smlouva mezi restaurací a zákazníkem, kdy oba smluvní subjekty musí naplnit práva a povinnosti platící z těchto podmínek a z podmínek stanovených zákonem Občanského zákoníku §616.

Restaurační zařízení se touto smlouvou zavazuje dodat objednané zboží, produkty, tak jak byli slovně, elektronicky, či písemně předem dojednány ze stranou kupujícího. 

Restaurační zařízení je povinno dodržet hygienické postupy HCCP a dodat objednávku v bezvadném stavu. 

Dále také všeobecné podmínky restaurace ZDE